Please assign a menu to the primary menu location under menu

Ääniteos

Ääniteos

Bodyscapes. Kehamaastikud.

pallasmaanayttelyssa

Sound Art with and for Ulla-Maija Alanen’s exhibition 11.4 – 7.6.2015 @ Museum of Estonian Architecture, Tallinn

Ulla-Maija Alanen’s exhibition Bodyscapes has inspired composer Maija Ruuskanen and sound engineer Mikki Noroila to explore the inner space of music. The unique in idea in Soundscapes is to use multichannel technique in the gallery to create an illusion of movement of sound and a feeling that the listener really enters into the music and hears different angles of music when moving inside it. The music is composed focusing on breathing and spatial thinking.

Dialogue between photographs and audio texture is strong and the architecture of music is audible in space. Reflections of sound and different angles of space have been an inspiration to use the whole space as an instrument in sound design.

In this music, you can hear many different instruments: the more common ones like accordion, different flutes and percussions, but also rare ones like hang drum and sounds of water in a bowl. Most of these natural instrument sounds have gone through digital metamorphoses and have been effected in many different ways.

Muusik-helilooja Maija Ruuskanen loob näitusele heliteose, mis on loomult arhitektooniline. Põimuvad kaks ruumikoreograafilist kunstivormi. Lähedalt võib tunnetada ruumi piiratust, kaugemalt tekib ette kujutus tervikust ja, nagu illusoorses arhitektuuris, laiendab heliteos ruumimuljet üle füüsilise ruumi piiride.

Museum of Estonian Architecture
Exhibitions: Ulla-Maija Alanen’s Bodyscapes 11.4 – 7.6.2015
Music is composed and sound designed specifically for this particular space. Therefore, this music and it’s reflections can be experienced only in this cellar of Museum of Estonian Architecture, the former Rotermann Salt Storage.

 

Bodyscapes trailer (Tallinn 2015) in YouTube

Human Space Presentation @Issuu by Ulla-Maija Alanen

Bodyscapes.Kehamaastikud. FB

 

Kuvataiteilija-arkkitehti Ulla-Maija Alasen Bodyscape-näyttelykokonaisuus inspiroi tutkimaan äänen liikettä tilassa niin, että ääni ja kuvat virtaavat toistensa lävitse. Toteutimme Mikki Noroilan kanssa 8-kanavaisen ääniteoksen, joka soi koko tilassa ja soittaa tilaa sekä kuulostaa eri teosten äärellä erilaiselta. Ajatuksena on, että ihminen kulkee kuin orkesteriteoksen keskellä ja kuulee eri äänikulmia, samasta teoksesta eri kohdissa vaeltaessaan ja pysähtyessään.

Äänimaailma on tyyliltään ilmava, viitteellinen ja keveä sekä toteutettu niin, ettei se vie liikaa visuaaliselta puolelta huomiota. Luonteeltaan musiikki- ja ääniteos muistuttaa enemmänkin henkäyksiä kuin voimakasta kuvitusta, niin että teoksen orkestraatio on hengittävää. Ideaalina on kuulijan “ääriviivaton” kuuntelu niin, että musiikin voi mieltää ulottuvan tilan ulkopuolelle asti, mutta kuulija silti kulkee teoksen sisällä.

Ääniteoksen sointiväri syntyy erilaisten akustisten instrumenttien soinnista, kuten hang-rummun, pitkähuilun, harmonikan ja sen palkeiden äänen sekä erilaisten percussiosoittimien äänenväristä – näiden yhdistelmistä ja digitaalisen prosessin metamorfooseista.

Ääniteoksen kesto on noin 16 min ja se on kuultavissa 11.4 – 7.6.2015 Viron Arkkitehtuurimuseossa

Lue tästä Katrin Koovin kirjoittama eestinkielinen artikkeli Kehamaastikud-näyttelykokonaisuudesta (2015)

Ääniteos

Human space

alanen_ullamaija_humanspace

Human Space – Underwater. Ulla-Maija Alanen & Maija Ruuskanen – visual arts & soundscapes.

Art Ulla-Maija Alanen | www.alanenart.net
Sound Art Maija Ruuskanen

HAM Gallery, Maribor, Slovenia, 27.10. – 9.12.2016

Oris – House for Architecture, Zagreb, Croatia, 29.9 – 11.10.2016

We are exploring the relationship between the human body, art & architecture and music based on the artworks from the series Human Space – Images of the embodied mind and the minded body.

When thinking about the human relationship to architectonic space we of course talk about experiencing space, but the space in which our experiencing takes place often remains outside the discussion. We experience and perceive external space but our skin delimits these experiences within our own physical, internal space: feelings are manifested in our body. When we step into the Human Space we step into our own internal landscape. The architectonic space and the body’s space merge, and the latter takes on a new dimension when our internal landscape, structures and proportions present themselves to us as architectonic allegories and metaphors.

We are looking for interesting exhibition spaces for our concept. Our idea is to exhibit our co-operative work, the theme and it´s variations, in interesting exhibition spaces. The exhibition will be designed by the conditions of the space.

The different art forms of spatial choreography flow and penetrate through each other; thus merging, unifying  and becoming one. Both visually and auditive, at short distance you can sense a limited atmosphere, but when stepping further in space, you can, like in illusory architecture, feel the impression of space expand beyond the physical space.

The space itself becomes an instrument, with it’s surfaces being reflection surfaces of sound. This innovation of using multichannel sound art is – as far as we know – the first of it´s kind.

Ulla-Maija Alanen, visual artist, architect

Ulla-Maija Alanen’s theme Human Space has inspired composer Maija Ruuskanen and sound engineer Mikki Noroila to explore the inner space of music. The unique in these soundscapes is to use multichannel technique in the gallery to create an illusion of movement of sound and a feeling that the listener really enters into the music and hears different angles of music when moving inside it. The music is composed focusing on spatial thinking.

Dialogue between photographs and audio texture is strong and the architecture of music is audible in space. Reflections of sound and different angles of space will be an inspiration to use the whole space as an instrument in sound design.

In this composed music, you will hear many different acoustic instruments including human voice. Most of these natural sounds will also go through digital metamorphoses to emphasis the nature of the gallery space and to change the level of intimacy in hearing music. During this journey it will be interesting to explore psychoacoustic elements in music and hearing inside visual arts. We are taylor-making the sound art to each exhibition –  honouring the architectonic space in question both by the means of visual arts and music.

Video of the exhibition in the Estonian Museum of Architecture

Ulla-Maija Alanen is an artist and architect, whose art productions have been presented in different parts of the world. She has, among other things, been a pioneer in large-scale façade projections that offer a comment on the urban space. Her current production consists of several photographic exhibitions as well as cultural work with the elderly. She got a state artist grant for the year 2016. www.alanenart.net

Read a review of the Alanen’s exhibition in Alvar Aalto Museum 2014 in finnisharchitecture.fi

Maija Ruuskanen, composer and musician, has a strong background in the stage and theatre music. She’s working in the Finnish National Theatre, among other theatres and she is currently composing her first opera (premiere 30.3.2017). She is a versatile musician and performer and constantly looking for new ways of collaboration and dialogue between arts. She got a state artists grant for the year 2016. She has graduated from Sibelius Academy. www.maijaruuskanen.com

Mikki Noroila, sound technician and designer, has been working the last few years at Finnish National Theatre and is highly focused on sound design.

———————————————————————————————————————————
Ihmisen Tila / Human Space – teema ja sen variaatiot

Näyttelykokonaisuus Ihmisen Tila on saanut aiemmin kiinnostuneen vastaanoton Alvar Aalto Museossa v. 2014 sekä Viron arkkitehtuurimuseossa (2015). Bodyscapes. Kehamaastikud. -näyttelykokonaisuudessa oli uutena konseptina Maija Ruuskasen ja Mikki Noroilan äänitaideteos, joka luo mielenkiintoisen yhteyden arkkitehtuurin, kuvataiteen ja musiikin välille.

Kuvataiteilija-arkkitehti Ulla-Maija Alanen

Kahden koulutuksen kulkijana Alanen on näyttelyillään antanut ideoita ja uudenlaisia näkökulmia arkkitehtikunnalle. Erityistä kiitosta on tullut hänen vahvan moniaistisesta lähestymistavastaan arkkitehtuuriin, tilaan ja valoon. Alasen teokset ovat myös toimineet inspiraation lähteenä esim. Kuopion yliopistollisen sairaalan julkisivutaideteoksessa. Vaikuttavuutta arkkitehtuurin kentässä ovat arvioineeet mm. arkkitehti Anni Vartola näyttelyarviossaan ja Virossa arkkitehti, päätoimittaja Katrin Koov kulttuurilehti Sirpissä. Lisäksi prof. Juhani Pallasmaa on esseessään liittänyt tämän teoskokonaisuuden taiteidenalojen kenttään.

Lue tästä Anni Vartolan näyttelyarvio Ulla-Maija Alasen Alvar Aalto -museossa (2014) esillä olleestä näyttelystä Ihmisen Tila, Tutkielmia arkkitehtuurin anatomiasta ja anatomian arkkitehtuurista.

Lue tästä Katrin Koovin kirjoittama eestinkielinen artikkeli Kehamaastikud-näyttelykokonaisuudesta (2015)

Lue tästä Juhani Pallasmaan essee Ulla-Maija Alanen – Ruumiillisen mielen ja ajattelevan ruumiin kuvia

Lue tästä Ulla-Maija Alasen haastattelu Taiteilija lähikuvassa

Säveltäjä-muusikko Maija Ruuskanen

Maija Ruuskasen näyttelyn yhteyteen säveltämä äänitaideteos on luonteeltaan arkkitehtoninen. Tässä yhdistelmässä nämä kaksi tilallisen koreografian taidemuotoa, musiikki ja kuvataide, lävistävät toisensa. Lähellä ollessa ääniteoksessa aistii rajatun alueen tunnelman, kauempaa hahmottaa kokonaisuuden, ja kuten illusorisessa arkkitehtuurissa, äänitaideteos laajentaa tilavaikutelman ulottumaan fyysisen tilan ulkopuolelle asti. Ruuskasen 8-kanavainen ääniteos on tekniseltä toteutustavaltaan uniikki.

Yhteistyö

Tallinnan näyttelykokonaisuuden (2015) yhteydessä Alanen ja Ruuskanen aloittivat ammatillisen yhteistyönsä, jota nyt jatkavat. Ruuskanen sai Valtion puolivuotisen taiteilija-apurahan, ja Ihmisen Tila -näyttelyiden sävellystyö on osa hänen vuoden 2016 työsuunnitelmaansa. Alasella on kokovuotinen taiteilija-apuraha, jonka turvin hän työskentelee. Jokaiselle näyttelytilalle luodaan oma äänitaideteoksensa ja tehdään myös tilalle omistettuja uusia kuvataideteoksia.

Monitaiteinen teoskokonaisuus herättää ajatuksia

Ihmisen Tila -hanke on monitaiteinen sekä taiteiden ja tieteiden välinen. Näyttelyt ja niiden teokset ovat herättäneet myös lääketieteen edustajien kiinnostusta arkkitehtuuriin –radiologisten kuvien rinnastaminen arkkitehtuuriin on herättänyt näkemään ihmiskehoa ihmisen ensimmäisenä ja ensisijaisena asumuksena.